В заданието за последната клафикация пише:

да се рисува полето, дори с тестови начални стойности

и не разбирам какво имат в предвид тестови наачални стойности

аз съм от гръпата по правене на игри начинаещи