Изпитна задача Secret Message


1

Може ли някой който е решил задачата Secret Message да ми даде кода защото не мога да я реша вече няколко дена.

Това ми е кода който дава скромните 10 точки :)

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Secret_Message
{
    class Program
    {
        static void Main()
        {
            
            string output = string.Empty;

            while (true)
            {
                string str = Console.ReadLine();

                if (str != "end")
                {
                    int start = int.Parse(str);
                    int end = int.Parse(Console.ReadLine());
                    string text = Console.ReadLine();

                    for (int i = start; i < end;)
                    {
                        output += text[i];

                        if (end % 2 == 0)
                        {
                            i += 4;
                        }
                        else
                        {
                            i += 3;
                        }
                    }
                }
                else
                {
                    break;
                }
            }

            Console.WriteLine(output);
        }
    }
}
Отговори1
https://pastebin.com/fc2gGD3i - ето решение за 100/100

от sfo321 (160 точки)