[CSS Presentation] Помощ за задачата от домашното


0

https://github.com/TelerikAcademy/CSS/tree/master/Topics/02.%20CSS-Presentation/homework

Нямам идея как да реша третата задача с вместените дивове. Ще съм много благодарен, ако някой ми помогне.
Отговори0
div { width: 97%; background-color: black; border-width: 1px; border-color: red; border-style: solid; border-radius: 65px; }
Ето, поиграй си малко с това.

от nivalen292 (273 точки)