Не мога да билдна дава ми следната грешка 'ndk-build' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file. в cmd то.Как да си оправя това ndk да работи.