Point, Circle Rectangle


0

Имам проблем с разбиране на условието.

https://goo.gl/9ToH3g

Къде се намира правоъгълникът на координатната система ?

http://imgur.com/a/MVvmL

Както съм го начертал аз примерните тестове за ['2.5', '1'] ['1', '2'] изглеждат грешни.
Отговори0
окръжността е с център 1,1 а така като е начертана е с център 0,0

от mitkop (578 точки)