Здравейте,

Ако имате желание да споделите знанията си с най-малките програмисти в Телерик Академия, ви каним да се включите като ментори-доброволци в Dojo@TelerikAcademy.

Менторите в CoderDojo могат да бъдат експерти в програмирането или любители в областта. Всеки ментор напътства от 1 до 4 деца по време на работилница и им помага да развиват ключови умения като разрешаване на проблеми, работа в екип и презентационни умения. Ако проявявате интерес, можете да се запишете само за работилниците, на които имате възможност да участвате. Няма минимален брой задължителни участия.

Запишете се за ментор 

Подробен график на занятията можете да откриете на нашия уебсайт.