Последните 3 видеа, които са от лекцията в сряда и 3-те започват от някъде си, няма началото? Може би 1 клип не е качен?