Атрибутите на класовете в Python


1

Как мога да разбера какви атрибути има даден клас в Python?

Питам защото получих следната гешка за скрипт който би трябвало да работи на версията, която ползвам:

AttributeError: MIMEMultipart instance has no attribute 'as_bytes'
Отговори1
Привет! Ако разбирам правилно въпроса ти, има няколко начина да получиш повече информация за даден клас, обект, модул и т.н. 1. Системната функция help(). Ще ти се покаже допълнителна информация за съотвения обект, подобно на man pages -> help(MIMEMultipart). 2. Системната функция dir(). Принтира списък с имената на всички атрибути за подадения обект -> dir(MIMEMultipart). 3. Използване на така наречените магически атрибути/функции -> MIMEMultipart.__dict__. Резултатъ наподобява този на dir(). Ако искаш да вземеш само имената на атрибутите, може да използваш следното MIMEMultipart.__dict__.keys(). Поздрави!

от Wingman (25 точки)


1
Съжалявам за лошото форматиране на текста. Не знам защо се визуализира така : (

от Wingman (25 точки)