C# Fundamentals - 07. Arrays 05. Maximal increasing sequence


1

Привет! По форума четох, че са били сгрешени тестовете на тази задача! Само нулевият ми излиза! Все още ли не е поправена грешката? Защото ми дава 0/100 :[

Ето ми го кодът: https://pastebin.com/qLfKY4EH
Отговори1

Няма грешка в бгкодер.

Поправих решението ти за 100 точки - просто използвай оператора "<" :

using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace MIS { class Program { static void Main() { int N = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); int[] Array = new int[N + 1]; int count = 1; int sequence = int.MinValue; for (int i = 0; i < N; i++) { Array[i] = int.Parse(Console.ReadLine()); } for (int k = 0; k < N; k++) { if (Array[k] < Array[k + 1]) { count++; if (sequence < count) { sequence = count; } } else { count = 1; } } Console.WriteLine(sequence); } } }

А и като съвет, опитвай се да работиш с масиви без помощни колелца тип N+1. Има и други начини да избегнеш IndexOutOfRangeException.


от tinman (481 точки)


0
Благодарности! :]

от Edwardcho (50 точки)