Здравейте, продължавам да получавам по 0/100 на сравнително нетрудни задачи в Judge, някои от които проверени с други решения. 

Примерно N Factorial solution:

function sFact(num)
{
    var rval=1;
    for (var i = 2; i <= num; i++)
        rval = rval * i;
        console.log(rval);
    return rval;
}

Или "Most frequent Number":

function mode(array)
{
    if(array.length === 0)
        return null;
    var modeMap = {};
    var maxEl = array[0], maxCount = 1;
    for(var i = 0; i < array.length; i++)
    {
        var el = array[i];
        if(modeMap[el] == null)
            modeMap[el] = 1;  
        else
            modeMap[el]++; //modeMap --> {1: 2, 3: 1, 4: 1, 5: 3, 6: 1, 7: 1}
        if(modeMap[el] > maxCount)
        {
            maxEl = el;
            maxCount = modeMap[el];
        }
    }
    console.log (maxEl +' ('+ maxCount + ' times)');
}

Възможно ли е да бъркам нещо във формата на функцията, която подавам в Judge?

Някой възможно ли е да пейстне решение на което е получил 100/100 за да сравня за възможни пропуски при моя код?