Здравейте,

Бих искала да помоля за помощ относно подаването и извеждането на параметри в judje системата, използвайки езика JavaScript. Като пример давам моето решение на задачата Exchange if greater, с условие  http://judge.telerikacademy.com/problem/01exchangeifgreater и решение https://pastebin.com/wTBvGXyx. Как да я тествам в judje и да получа точки за решението си? Към момента получавам IR и 0 точки, както и да подам функцията, използвайки gets() и print();

Благодаря!