Binary Search JavaScript


1

https://github.com/TelerikAcademy/JavaScript-Fundamentals/tree/master/Topics/07.%20Arrays/homework/07.%20Binary%20search

Някой може ли да ми разясни sample тестът ?
Отговори0

Условието е ясно, даже не ти трябва и примерен тест кейс, но все пак:

N ти е 10

'1', '2', '4', '8', '16', '31', '32', '64', '77', '99' - това са ти числата.

32 е числото което трябва да намериш.

Да, не е правилен примерът, но пък не е трудно да се сетиш как би трябвало да бъде.


от kZahariev (5 точки)