Hops, Entrance Exam (13 Oct)


0

Здравейте, обръщам се към Вас колеги понеже изпитвам затруднения с решаването на задачата "Hops". Бих искал да ми покажете къде греша или към каква насока да работя за решаването на проблема. Моят код изкарва 10/20 (50.0/100points).

Код: https://pastebin.com/jg97PcPy

Условие на задачата: http://judge.telerikacademy.com/problem/04hops

Благодаря Ви!
Отговори0

Пропускаш ето това:

  • He can also process several sequences of directions. Another example of such sequence is 2 -4 2. As you can see in this example, the bunny stops hopping only after reaching a row he has already visited or if he gets out of the path with carrots. So the given directions can be repeated several times.

Ето ти едно решение 100/100. Виж променливата "step"

https://pastebin.com/NMrZ1xPA

Другата възможна причина за грешка е инициализацията на maxSum с "int maxSum = sequence[0]" опитай с maxSum = int.MinValue


от zaqwsx2 (105 точки)