css домашно таблица


1
1.Могат ли да се комбинират 2 rules в таблица, и ако да как?
Тук имам само 1 правило а ми трябва и 2рото(rules=" groups"това правило съм го разделила с thead i tbody)


2.Забелязах,че бордера вдясно има уж някъф градиент.Как да го направя като на картинката?Отговори1
Колежке, хубаво е да ни насочите малко към презентацията от която е тази задача и номера на конкретната задача, че така на тъмно малко трудно можем да помогнем :)

от Teodor92 (13062 точки)


0
CSS Overview Homework2 зад.2 таблицата с държавите.Извинявай че не поясних по-рано.

от ovcozelkata (0 точки)

0
Така, първо тези rules, въобще не ги ползвай т.к. са остарял елемент, а вместо тях -> CSS ( може да използваш класове за редовете с различен цвят и да се поиграеш с border свойството :) . A за бордера в дясно, нещо не мога да видя градиента ... Полезна тема: http://forums.academy.telerik.com/4218/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%BE-css-overview-2-%D0%B7%D0%B0%D0%B4-%D0%B2%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8-%C2%A7-%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8

от Teodor92 (13062 точки)