Operator and Expressions - task 14


0
Реших да споделя моето решение на задача 14
14.* Write a program that exchanges bits {p, p+1, …, p+k-1) with bits {q, q+1, …, q+k-1} of given 32-bit unsigned integer.

http://pastebin.com/cgstCqNG
Отговори0

Вече има такава тема :)

http://forums.academy.telerik.com/17948/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-14-operators-and-expressions

Може там да постнеш решението си.

Поздрави,

Стоян


от kirov (4821 точки)