Operative systems


1
Искам да попитам може ли да се инсталират Notepad++ и други windows програми на Linux Ubuntu??Отговори0

 

Вероятно не си разбрал конкретно под емулация се има в предвид средата на Windows под Linux като файлова система.
Инак не би трябвало някой да си мисли, че е емулатор, че то името му е повече от ясно - WINE = Wine Is Not an Emulator !!!

от ibalistix (0 точки)


0
Хората слагат virtual box и wine под общ знаменател. Реших, че е добре да спомена winetrix и playonlinux, като вариант за подкарване на notepad++ в linux.

от milev (184 точки)