[CSS] съкратено изписване на декларации


0

Въпроса ми е следния:

за декларацията background има стойности. Изписвам ги съкрадено във вида:

background: no-repeat green 100px 100px fixed url(img/flower.png);

няма значение подредбата на стойностите, работят без значение как са подредение. В горния пример background-position е зададен със стойности 100px 100px.

Чудесно, ама и background-size може да се задава в px.

Та въпроса е:
какво е съкратеното изписване ако декларацията включва свойствата position и size, и двете имат стойности в pixels ??? (тоест искам картинката за бекграунда да е 100х100 пиксела и да отстоява 100 пиксела от ляво и 100 пиксела от горе на страницата).

Благодаря на помогналите.
Отговори1

background-size е отделно. Tой не е включен в background. Само тези пропъртита могат да се задават в съкратения background:

  • background-color
  • background-image
  • background-repeat
  • background-attachment
  • background-position

background-size е CSS3 property, което отново приема за стойности пиксели и проценти. Можеш да прочетеш повече тук:

http://www.css3.info/preview/background-size/


от VGeorgiev (2890 точки)


1

Всъщност www.w3.org казват, че е включен в background, но явно трябва да се изписва отделно, и не може със съкратеното изписване.
Очаквах като начинаещ, че вероятно ще има варинат да се изписва съкратено. Всъщност като гледам на повечето места съветват всичко да се изписва по пълния вариант, което според мен е добре.
Проблема е, че има безкрайно много css frameworks който генерират кода в съкратения и максимално сбит вариант :)

(http://www.w3.org/TR/2002/WD-css3-background-20020802/#background-size0)

Свойствата на background са:

 


от ibalistix (0 точки)


0
Винаги съм си писал CSS-a сам, с изключение на градиентите и ако има вероятност при някакво съкращение, да се получи двусмислие или неразбиране предпочитам да са отделни.

от VGeorgiev (2890 точки)