Гугъл чертаят графики на функции


14

Потърсете следното в Гугъл:

exp(-((x-4)^2+(y-4)^2)^2/1000) + exp(-((x+4)^2+(y+4)^2)^2/1000) + 0.1exp(-((x+4)^2+(y+4)^2)^2)+0.1exp(-((x-4)^2+(y-4)^2)^2)

Излиза нещо много забавно: графика на една повърхнина, която прилича на една друга повърхнина, която прилича на едни повърхнини, които ги дават вечерно време след 12:00 часа.

Има ли математици да обяснят какво се случва? Имам спомен, че сме учили такива неща във ФМи преди много години, но преподавателите нямаха нито компютри нито желание да ни покажат 3D графика.
Отговори10
аз бих добавил

2*sqrt(-abs(abs(x)-1)*abs(3-abs(x))/((abs(x)-1)*(3-abs(x))))(1+abs(abs(x)-3)/(abs(x)-3))sqrt(1-(x/7)^2)+(5+0.97(abs(x-.5)+abs(x+.5))-3(abs(x-.75)+abs(x+.75)))(1+abs(1-abs(x))/(1-abs(x))),-3sqrt(1-(x/7)^2)sqrt(abs(abs(x)-4)/(abs(x)-4)),abs(x/2)-0.0913722(x^2)-3+sqrt(1-(abs(abs(x)-2)-1)^2),(2.71052+(1.5-.5abs(x))-1.35526sqrt(4-(abs(x)-1)^2))sqrt(abs(abs(x)-1)/(abs(x)-1))+0.9

това даже в университета бях успял да го разбера защо е така :)

от paveld3 (17458 точки)


3

Чудно , но защо ли когато видях 3D графиката и се сетих за тази... Е 2D е но все пък си казва нещата :)

(sqrt(cos(x))*cos(200x)+sqrt(abs(x))-0.7)*(4-x*x)^0.01, sqrt(9-x^2), -sqrt(9-x^2) from -4.5 to 4.5

от timiko (161 точки)