Как да определите Пола на компютъра си?


12

След всички размисли и страсти покрай изпита по HTML, реших да споделя нещо любопитно за всеки един, който прекарва по-голямата част от деня си пред компютъра.

Какъв е пола и как се казва най-добрия ви приятел - КОМПЮТЪРА!

Ако се интересувате поне малко направете следното и ще опознаете малко повече вашия компютър!

  • Отворете Notepad
  • Поставете следния string в него:
     CreateObject("SAPI.SpVoice").Speak"I love Telerik very much"
  • Запате файла като ".vbs" (пример: "example.vbs")
  • Отворете файла като цъкнете два пъти с мишката и ще раберете пола

Ако искате да разберете и Името на вашия любимец просто на стъпка втора освен string-а добавете и следния код:

Set VObj = CreateObject("SAPI.SpVoice")
with VObj
Set .voice = .getvoices.item(0)
.Volume = 100
.Rate = 1
end with

Set VObj = CreateObject("SAPI.SpVoice")
For Each Voice In VObj.getvoices
I = I + 1
msgbox "I am " & Voice.GetDescription
Next

Поздрави и успешна подготовка за следващия изпит! laugh
Отговори0
А на мак как става? :)

от Apelova1 (260 точки)