[C#] Arrays - 9 задача


9

Услове:
Write a program that finds the most frequent number in an array. Example:
{4, 1, 1, 4, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 4, 9, 3} -> 4(5 times)

Решение с масиви:

Първо заделям масив, който да съхранява всички възможни различни числа.
Всеки индекс ще води към друг масив, който ще съдържа даденото число и броя на повтарянията му.
Накрая просто правя една провекра, за да взема най-голямото число сред повтарящите се.

Решение с речник:

Проверяваме всяко число дали съществува в речника. Ако съществува -  увеличаваме неговия брояч с 1, а ако не - го добавям в речника със стойност 1.

Решения:
http://pastebin.com/Jajx1syn

 

edit: заглавие, тагове
Отговори0

  Кратко и ясно решение:

http://pastebin.com/fnd1LuPf  


от streetboyyy (78 точки)


0

Здравейте, реших да ви покажа и моето решение. Използвам List<T> вместо масиви и се опитвам да намаля времето за минаване през елементите, като изключвам тези, които вече са проверени от бъдещи проверки.

 

http://blog.ivaylovivanov.com/?p=123
0

http://pastebin.com/qBFiMs7d

едно простичко решение и от мен :)


от llhewitt (0 точки)


0

Ето едно решение и от мен. Работи и ако има повече от един елемент, който се повтаря  максимум пъти. http://pastebin.com/7qr43NxN


от nina75 (60 точки)