[C#] Arrays - 7 задача


0
7.Sorting an array means to arrange its elements in increasing order. Write a program to sort an array. Use the "selection sort" algorithm: Find the smallest element, move it at the first position, find the smallest from the rest, move it at the second position, etc.Отговори0

http://pastebin.com/bVD7me9b

Алгоритъм: Търсим най-малкия (следващ) елемент и подреждаме масива възходящо.


от stanev.plamen (1143 точки)


0
С какво това е по - различно от Array.Sort() ?

от kolchakov96 (237 точки)


0
Различното е че ти самият трябва да напишеш алгоритъм за сортиране, а не да ползваш наготово Array.Sort().

от lyubo24 (249 точки)


0

GitHub

Намира най-малкия елемент и го разменя с текущата разглеждана позиция в масива. При следващото търсене на най-малък елемент предния не се разглежда.


от dzhenko (3893 точки)


0

http://pastebin.com/zjCRLFTB

Заповядайте едно малко по различно решение.


от Mart1n_Vatev (143 точки)


1

Моето решение се различава съвсем малко от вече публикуваните. Използвам две променливи, в които пазя минималния елемент и неговия индекс. След всяко обхождане на масива разменям стойностите на поредното число с тази на минималния намерен елемент. На всяка стъпа инициализирам минималния елемент със стойност int.MaxValue и отпечатвам масива, за да се вижда по-лесно кои числа се разменят.


от Tanya (202 точки)