[C#] Methods - 14 задача


2

14.Write methods to calculate minimum, maximum, average, sum and product of given set of integer numbers. Use variable number of arguments.

Решение:

http://pastebin.com/3QYB4V9G
Отговори0

Чета масив от числа от конзолата с разделетел "," и си ги парсвам в списък от интове. За всяка задача имам отделен метод с вход списъка и изход съответната търсена стойност http://pastebin.com/5EUDwMhN


от AsenVal (3487 точки)


0
наистина идеята на задачата е да се използва params - "използвайте променлив брой аргументи за методите". Така както си го написал , твоите методи приемат винаги един единствен аргумент от тип List<>, който може да е с различна дължина.

от pdrenovska (2196 точки)

0
Да, ако така тълкуваме задачата, би трябвало да се направят няколко метода с различен брой аргументи, но тогава щяха да са до няколко варианта за инпут, докато сега методите работят с безброй входни числа. Може би найстина не съм изтълкувал правилно задачата, но със сигурност така решена задачата е доста по-универсална

от AsenVal (3487 точки)0
http://pastebin.com/0WTNPCgU
Защо ли мисля, че точно тази няма да присъства на изпита...

от bsotirov (45 точки)


0
моето решение: http://pastebin.com/AkhAHNTY

от aleahim (0 точки)


1
http://pastebin.com/pLuW7U9H - и аз смятам, че трябва да се направи с params, както е дадено в презентацията. За всяка операция правя отделен метод.

от agentzero (0 точки)


2
Аз съм я резделил на 5 метода -Min,Max,Average,Sum,Product. Малко дълъг ми стана кода , но няма нищо въпроса е да се упражнявам :)
http://pastebin.com/cLFzuVQ6

от DinkoK (159 точки)


0

http://pastebin.com/tHekeWz4

В моя случай съм посъкратил кода като намирам Min и Max чрез сортиране и връщам съответно първия и последния елемент от масива. Останалото е същото като при всички останали, най-вероятно - кодът  ми е елементарен, така че няма да описвам повече laugh


от ksevery (439 точки)