[C#] Classes Objects Задача 1


6

 

[ Classes And Objects Задача 1 ]

Write a program that reads a year from the console and checks whether it is a leap. Use DateTime.
 
 
- Използваме DateTime.IsLeap();
- проверявам в msdn, че изисква да приеме аргумент от тип int
- виждаме, че връща bool стойност true или false
- стандартно принтиране
 

 
Отговори3

Това е моето решение

Малко си поиграх със задачата и я направих с конструктор, пропърти и нестатичен метод. Първо потребителя въвежда година, която се подава на конструктура и след това се проверява в метода IsLeap дали годината е високосна. След което съм сложил и един вграден метод, с който да се провери валидността на върнатия резултат.


от Nikolay_Radkov (2911 точки)


0

Ето и моето решение на задачата.

Обяснение:
Използвам класа DateTime и неговия метод IsLeapYear.

Останалите задачи от темата може да видите ТУК!


от cchapo (583 точки)


0

GitHub

DateTime.IsLeapYear(year) е методчето което връща true/false което се иска в тази задача според мен


от dzhenko (3893 точки)


0

За определяне на Високосна Година използвам 2 метода:  DateTime.IsLeapYear и другия е критерия за определяне на Високосна година:  http://pastebin.com/hqnddNwP


от Opteronic (1153 точки)


0
И по двата начина съм я решил. С DateTime.IsLeapYear и чрез проверяване годината дели ли се на 4 и др.
http://pastebin.com/TYW24Tw7

от DinkoK (159 точки)


0

В моето решение, използвам булева променлива и метода DateTime.IsLeapYear.


от gradev (1661 точки)