[C#] Домашно Strings and Text Processing - 6 задача


3

Условие: Write a program that reads from the console a string of maximum 20 characters. If the length of the string is less than 20, the rest of the characters should be filled with '*'. Print the result string into the console.

Решениеsource.

Обяснение: Използваме PadRight() за да добавим липсващите символи.
Отговори0

GitHub

Чете само първите 20 символа от въведен стринг. Ако големината на въведения стринг е по-малка от 20 дозапълва със 20 - string.Length символа *


от dzhenko (3893 точки)


0

http://pastebin.com/HKL0DmRv

Вмъквам с string.Insert един new string с дължина колкото остава да се допълни до 20. С Try/catch и throw new го карам да трещи като стринга е прекалено голям.


от staccobain (834 точки)


0

В моето решение, използвам StringBuilder и метода Append.


от gradev (1661 точки)


0
не е нужно да вкарваш стринг в StringBuilder с цикъл. Можеш направо да го подадеш на конструктора с StringBuilder sb = new StringBuilder(inputString);
Друг е въпросът, че ако няма да четеш 20 пъти с Console.Read(), а ще взимаш целия входен стринг, защо по-добре не напишеш var inputString = Console.ReadLine().Substring(0, 20);
Дори аз лично съм свел цялото решение до
Console.WriteLine(Console.ReadLine().PadRight(20, '*').Substring(0, 20));

от georgiwe (720 точки)

0
Яко - мерси за полезните мисли.

от gradev (1661 точки)