[C#] Домашно Strings and Text Processing - 15 задача


9

Условие: Write a program that replaces in a HTML document given as string all the tags <a href="…">…</a> with corresponding tags [URL=…]…/URL]. Sample HTML fragment:

<p>Please visit <a href="http://academy.telerik. com">our site</a> to choose a training course. Also visit <a href="www.devbg.org">our forum</a> to discuss the courses.</p>

<p>Please visit [URL=http://academy.telerik. com]our site[/URL] to choose a training course. Also visit [URL=www.devbg.org]our forum[/URL] to discuss the courses.</p>

Решениеsource.

Обяснение: Отново с регулярен израз, съставен от две групи - адреса и текста. Взето е предвид с "?", да не се селектнете началото на първия линк с края на последния.
Отговори0

GitHub

Без replace или регулярни изрази - тук се водя по това, че след href винаги следва =" . 


от dzhenko (3893 точки)


0
И мойто решение.
http://pastebin.com/R9bzz9vD

от hudsonvsm (25 точки)