[C#] Домашно Strings and Text Processing - 21 задача


8

Условие: Write a program that reads a string from the console and prints all different letters in the string along with information how many times each letter is found. 

Решениеsource.

Обяснение: Правим масив с максималния брой букви. След това четем стринга символ по символ. Ако текущият символ е буква, увеличаваме елемента с индекс номера на буквата с единица. Накрая принтираме само буквите, които са се срещали.
Отговори6

Решение

Правя си един масив с всичките букви и след това с два вложени цикъла проверявам за всяка дума дали се среща в целия текст и увеличавам repeatingCounter, който също се състои от 26 елемента.


от teleriknetwork (2734 точки)


1
Според мен най-подреденото решение ще се получи с Dictionary. Ключ ще бъде буквата, а Value - колко пъти се среща. Като Value може да се увеличава при ново срещане на буквата. Всъщност добавяме буквата в Речника само ако се среща в текста.

от TarliT (239 точки)


1

Публикуваните решения с масиви, които не са с вложени цикли са много интересни, но и аз като колегата постнал преди мен съм решил задачата с речник, защото речника позволява също много бързо да търсим по ключ (в случая буква) - без да обхождаме елементите с цикъл при всяко търсене.

решение: http://pastebin.com/4xhpQFCz


от stanev.plamen (1143 точки)


0

GitHub

Използвам речник, който пълня първо с всичи букви. После чета стринга буква по буква и увеличавам бройката в речника. После показвам само тези букви които са се срещнали поне 1 път.


от dzhenko (3893 точки)


0

Решението не различава буквите по големина,  брой само букви без други значци http://pastebin.com/YGP2Z3TH


от geniusvil (192 точки)


0
Моето решение. Яко "If"-ове i "for" цикли за да останат само буквите. :)
http://pastebin.com/fvEvutbF

от hudsonvsm (25 точки)


0

използвах StringBuilder и мисля че се получи доста добре, очаквам коментари

http://pastebin.com/XwfWnquk


от bstaykov (528 точки)


0
Нещо не разбирам логиката да ползваш stringbuilder като List

от georgiwe (720 точки)

0
мдаааа явно не работи толкова добре :D

от bstaykov (528 точки)