[C#] Домашно Strings and Text Processing - 24 задача


9

Условие: Write a program that reads a list of words, separated by spaces and prints the list in an alphabetical order.

Решениеsource.

Обяснение: Разделяме низа на масив от думи, след което го сортираме с Array.Sort() и принтираме резултата на конзолата.
Отговори0

Като за предпоследна от домашното е доста лесна. Split -> Sort -> Print. :)

http://pastebin.com/YPfP6J9v


от hudsonvsm (25 точки)