[JS] web storage - modify value


0

Здравейте колеги, проблема ми е следния: искам да дозаписвам value във sessionStorage, но ми трябва ключа key да мога да го променям (в цикъл примерно). По принцип искам да получа следното нещо:

sessionStorage.setItem("foo", "first");
sessionStorage.foo += ", second";
console.log(sessionStorage.getItem("foo"));       // console:  "first, second"

има ли начин при запазване на същата функционалност да мога ключа "foo" да го сменям за друг ( в цикъл )? (без да правя parse)
Отговори0
Ключът като се промени, вече имаш нова двойка ключ => стойност.
http://dev.w3.org/html5/webstorage/#the-storage-interface тук е описано какво може да правиш със web storage-а.

от ipenev (1013 точки)