Формат на базата данни при предаване на проект


0
Възможно ли е вместо скрипт, който генерира таблиците и редовете в тях, да експортираме нашата база данни в .mdf файл и да предадем него?

в ASP.NET MVC от Dian Nikolov (0 точки)


Отговори0
Ако не ти е голяма базата няма проблем

от paveld3 (17458 точки)