[JS] Operators and Expressions - All homework tasks


33

   Понеже не за всички задачи има пуснати теми, а имаше коментари от онлайн учасници, че им е трудно, а и за да не се пуска тема за всяка една задача по отделно, реших да пусна всички задачи за темата Operators and Expressions тук накуп.

Javascript файла за конзолата като и css файла можете да видите или свалите също от моето хранилище в git.hub


1. Write an expression that checks if given integer is odd or even.
Demo.
Source code.
    2. Write a boolean expression that checks for given integer if it can be divided (without remainder) by 7 and 5 in the same time.
Demo.
Source code.
    3. Write an expression that calculates rectangle’s area by given width and height.
Demo.
Source code.
    4. Write an expression that checks for given integer if its third digit (right-to-left) is 7. E. g. 1732 -> true.
Demo.
Source code.
    5. Write a boolean expression for finding if the bit 3 (counting from 0) of a given integer is 1 or 0.
Demo.
Source code.
    6. Write an expression that checks if given print (x,  y) is within a circle K(O, 5).
Demo.
Source code.
Използвам питагорова теорема (x^2 + y^2 < r^2) за проверката дали числото е в или извън окръжността.
    7. Write an expression that checks if given positive integer number n (n <= 100) is prime. E.g. 37 is prime.
Demo.
Source code.
Въртя цикъл по i и проверявам дали числото % i е 0, ако е 0 значи не е просто. Трябва да не се дели с остатък 0 на нито едно друго число освен на себеси.
    8. Write an expression that calculates trapezoid's area by given sides a and b and height h.
Demo.
Source code.
    9. Write an expression that checks for given point (x, y) if it is within the circle K( (1,1), 3) and out of the rectangle R(top=1, left=-1, width=6, height=2).
Demo.
Source code.
Проверявам дали точката е в окръжността както на зад.6 и дали е  в правоъгълника. Ако пътвото условие е true, а второто false, значи задачата е изпълнена.

Надявам се този мой пост да е полезен за някого, а не да се възприеме като спам.
Отговори0
Добре де, всички са писали и html код, но тъй като нямам много време до крайния срок, грешно ли е да се пише примерно като все директно си писал примерно в Sublime Text 2...... с console.log() и т.н.0
Никакъв проблем не е, както ти е по-удобно така го правиш, идеята е задачата да връща правилен резултат, пък къде ще го връща..... все тая.

от H.Tsekov (769 точки)


0

Здравейте колеги,

Бих искал да споделя и моите решения върху задачите. smiley

Решение: https://github.com/MiroslavSimeonovIvanov/TelerikAcademy/tree/master/JavaScript_Fundamentals/Operators_and_Expressions

Подход:

1. Проверявам благодарение на if-else конструкцията дали дадено число е четно или не. Това става с помощта на деление с остатък - ако е === 0 то е четно, ако не -> нечетно.

2. Отново с помощта на if-else проверявам дали числото се дели на 5 и на 7. Ако числото се дели на 35 без остатък, то тогава се дели и на 5 и на 7 едновременно.

3. След като потребителя въведе дължината и ширината изчислявам лицето на правоъгълника.

4. Интересното тук е следното - първо взимам числото, което потребителят е въвел и му прилагам деление на 1000 с остатък. След което остатъка го умножавам по 0.01. Накрая парсвам резултата към int и проверявам дали е равен на 7.

5. Тази задача според мен също се получи интересна. Първоначално взимам числото, което потребителя въведе. След това с помощта на toString() метода преобразувам числото в двоичен вид.

След това с charAt(), на който му подавам дължината на двоичното число,

представено като стринг минус 4.

Така си осигурявам намирането на третия бит и накрая отпечатвам резултата.

6. Проверявам дали точката е в окръжността с помощта на уравнението за окръжност.

7. С вложена if-else конструкция проверявам дали числото е просто или не.

8. Изчаквам потребителя да въведе двете страни и

височината, след което изчислявам лицето на трапеца.

9. Отново с помощта на математически формули

проверявам дали дадената точка е в окръжността и извън правоъгълника.

Надявам се моите решения да бъдат полезни или интересни за някого. smiley