Здравейте, колеги.

Позволявам си да създам тази тема, преди да е започнал курсът по Качествен програмен код в академията.

От тази седмица в Coursera стартира 5-седмичният курс Learn To Program : Crafting Quality Code.

Курсът използва езика Python, но до голяма степен е релевантен както на част от нещата, които ще изучаваме в курса по качествен код, така и на идеята, че кодът, който пишем, трябва да е добре структуриран и ефективен.

Изискванията за познания, преди да започнем курса, включват синтаксиса на Python (всичко необходимо може да се научи буквално за 10-12 часа) и основно неща, които вече са ни преподавани в академията (мисля, че единствените неща, които формално не са ни преподавани, са tuples и dictionaries, но доста от нас ги използват така или иначе).
 

Препоръчвам ви, ако имате време и желание, да запишете този курс, смятам, че ще ви бъде от полза както за по-добро представяне на изпитите като цяло, така и за бъдещото ви професионално развитие.