[JS] Strings -Всички задачи (All tasks)


30

 

1.Write a JavaScript function reverses string and returns it
Example: "sample" à "elpmas".
 
2.Write a JavaScript function to check if in a given expression the brackets are put correctly.Example of correct expression: ((a+b)/5-d).Example of incorrect expression: )(a+b)).

Demo

Source

3.Write a JavaScript function that finds how many times a substring is contained in a given text (perform case insensitive search).

Demo

Source

4.You are given a text. Write a function that changes the text in all regions:

­<upcase>text</upcase> to uppercase.
­<lowcase>text</lowcase> to lowercase
­<mixcase>text</mixcase> to mix casing(random)
5.Write a function that replaces non breaking white-spaces in a text with &nbsp;
6.Write a function that extracts the content of a html page given as text. The function should return anything that is in a tag, without the tags:
Demo
7.Write a script that parses an URL address given in the format:

[protocol]://[server]/[resource]

and extracts from it the [protocol], [server] and [resource] elements. Return the elements in a JSON object.
For example from the URL http://www.devbg.org/forum/index.php the following information should be extracted:

Demo

Source

8.Write a JavaScript function that replaces in a HTML document given as string all the tags <a href="…">…</a> with corresponding tags [URL=…]…/URL]. Sample HTML fragment:

Demo

Source

9.Write a function for extracting all email addresses from given text. All substrings that match the format <identifier>@<host>…<domain> should be recognized as emails. Return the emails as array of strings.

Demo

Source

10.Write a program that extracts from a given text all palindromes, e.g. "ABBA", "lamal", "exe".

Demo

Source

11.Write a function that formats a string using placeholders:

The function should work with up to 30 placeholders and all types

Demo

Source

12.Write a function that creates a HTML UL using a template for every HTML LI. The source of the list should an array of elements. Replace all placeholders marked with –{…}–   with the value of the corresponding property of the object. Example:

Demo

Source

Коментар:

1.Ползвам допълнителна функция StringBuilder и обръщам думите в един цикъл.

2.Ползвам една функция с различни параметри,които броят левите и десните скоби и накрая ги сравнявам.

3.Чрез indexOf броя колко пъти се среща даден подстринг.

4.Използвам 3 отделни функции,в които съответно правя всички малки,големи и миксирани.

5.Заменям всички ' ' със '&nbsp' и връщам  резултата.Не съм сигурен, че точно това трябва да се направи.

6.използвам StringBuilder,indexOf и познизове за да открия текста между таговете.

7.Отново използвам StringBuilder,indexOf и накрая създавам JSON обект от намереното.

8.Просто използвам функцията string.replace

9.отново ползвам indexOf, отделно и lastIndexOf  за един от случеите.

10.правя текстът малък,заменят всички възможни сепаратори с "space" и накрая  сплитвам по него.От получения масив проверявам дали думата е същата и на обратно.

11.Подавам на фукнцията текст и масив от думи, които ще заместват placeholder-ите от текста,

12.Създам в крайна сметка UL както е по условие,но не съм много сигурен, дали има нещо вярно с реалността решението ми.. :)
Отговори1

Ето и моите задачи от лекцията "Strings" -> GitHub

Мога да кажа само едно - "Да живее RegExp!". :D


от stakata (684 точки)


0
Имам няколко въпроса: 1) следния тест какъв резултат връща: (test)) other test ((again test)
2) Какво против празните скоби имаш? Ако подам функция, която не приема променливи(str.length()) ще ми дадеш грешка - защо?
3) На края правиш 3 проверки, като едната ти е за == 0, а другите две са ако не е 0. Няма смисъл да правиш 3 - правиш една дали е 0, ако не е връщаш false.

от BoyanT (39 точки)

0
Извинявам се за въпроса, но би ли пояснил за коя задача имаш въпроси тъй като не успявам да разбера това.

от stakata (684 точки)0

Здравейте! 4-та задача я направих със stack. В общи линии обикалям текста и ако намери отварящ таг го вкарва в стека и сътветно прилага необходимата промяна в текста. Когато намери затварящ таг маха съответния в стека. Работи коректно с вложени тагове. Ето и линк към самото решение - ЦЪК


от nikivat (246 точки)