Въпроси тест по информатика


1

Здравейте . В момента решавам тестове по информатика давани в КСИ в Пловдивският Университет последните години и има въпроси на които не мога да отговоря някой може ли да даде едно рамо :

 

1. Налага се да отпечатвате голямо ко-
личество текстови документи и искате
това да стане възможно най-евтино. Кой
от изброените видове принтери е най-
подходящ за целта:
а) мастиленоструен;
б) лазерен;
в) матричен;
г) няма значение.
 
2. При несерифните шрифтове буквите
са:
а) ръкописни;
б) изписват се с тънки и дебели линии;
в) без елементи в краищата си;
г) с елементи в краищата си.

 

3. Устройствата от компютърната мре-
жа, които насочват пакетите по пътя им
до крайния получател, се наричат:
а) сървъри;
б) метатърсачки;
в) транслатори;
г) маршрутизатори.
 
4. Компютърът е току-що изключен.
Какво се случва със съдържанието на
ROM паметта:
а) зависи от това дали сте запазили
работата си преди изключването;
б) съдържанието се губи, когато ком-
пютърът се изключи;
в) нищо; съдържанието е фиксирано и не
може да се променя;
г) зависи дали коректно е приключена
работата с компютъра.
 
5. Какво създават полиморфните виру-
си?
а) свое копие с променящ се код;
а) макрос;
в) библиотечни файлове;
г) модул в паметта, който следи дали
приложение ще се обърне към него, за да
се промени.
6. Основното предназначение на архи-
ваторите е:
а) разделяне на файл на няколко части;
б) записване на данни върху дискове;
в) разпознаване на вируси;
г) съхраняване в компактен вид на фай-
лове.
 
Ако може да отговарят хора които са на 100 % сигурни в отговора защото това което се каже във форума това ще уча и по този начин да не науча нещо грешно .

 
Отговори1
1 б
2 в
3 г
4 в
5 ?
6 г
Успех на тестовете! Мисля че ще има още отговори , така че ще можеш да си сравниш резултатите

от pdrenovska (2196 точки)


1

Аз мисля, че са така: 1 б, 2 в, 3 г, 4 в, 5 г, 6 г.

Успех :)

от bmmarinov (1498 точки)


1

Според мен по добре проучи въпросите и намери сам верния отговор. Зубренето няма да ти помогне в бъдеще.

1 в

2 ?

3 г

4 в

5 ?

6 г


от kanchev_k (319 точки)


0

1 - в)

2 - в)

3 - г)

4 - в)

5 - а)

6 - г)


от rparusheva (365 точки)


1

За полиморфните вируси няма еднозначни отговори, по-добре потърси сам в гугъл - има информация както на български, така и на английски.

Ето една статия в подкрепа на отговор а)

"During the process of infection, it creates slightly modified, fully functional copies of itself"

http://www.spamlaws.com/polymorphic-virus.html


от pdrenovska (2196 точки)


1
В нета има всички въпроси падали се някога плюс отговорите им, а и не се безпокой - ще влезеш(дори и само теста да решиш без задачата), най-много да нямаш пълно 6 ако сбъркаш един въпрос, което е за престиж.

от Bootstrapper (0 точки)


2

1. казано е текстови документи и естествено (няма по евтин печат от матричния принтер за текстови документи) - отговор В)
2. серифните са с елемнти по краищата - отговор В)
3. е това вече в отговорите си е показано - отговор Г)
4. остава да пие кафе - отговор В)
5. няма две мнения по въпроса - отговор А)
6. що за глупав въпрос (да бяха добавили, че хапва пица) - тук трябва да забележиш нещо важно във въпроса "основното предназначение", защото ако нямаше "основното" отговорите са А, Б, Г - в случая обаче отговор Г)

Всички отговори: 1 - В, 2 - В, 3 - Г, 4 - В, 5 - А, 6 - Г
(за въпрос 5 - изключи какво НЕ правят в 99.99% от случайте и ще ти е най-лесно да отговориш. Естествено ако знаеш какво е полиморфизъм няма да се чудиш повече от 3-5 секунди)


от ibalistix (0 точки)