StarWars + Git logs = StarLogs?


1

http://starlogs.net/

Вече ще commit-вам още по-често :D
Отговори0
Хубаво - музика, анимация и текст.
Каква му е целта ? Че нещо в документацията липсва :)

от gparlakov (884 точки)


0
Няма никаква практическа цел, просто показва коментарите на всеки commit от repository-то по един интересен начин.

от GeorgiYolovski (1147 точки)