Error 1 The name 'Encoding' does not exist in the current context


0
using System;
class ASCIITable { static void Main() { Console.OutputEncoding = Encoding.ASCII; int column = 0; for (byte counter = 32; counter < 128; counter++) { if (column == 0) { Console.WriteLine("0x{0:x} ", counter); } Console.Write(" {0} ", counter); {
column = 0; Console.WriteLine(); } } } }
Тази грешка ми изписва.. с Visual Studio 2005 съм!

в C# Programming от bor1slaw (0 точки)


Отговори0

Грешката излиза, защото липсва namespace "using System.Text;"

using System;

using System.Text;
 
class ASCIITable
{
....

от eandmir (457 точки)


0
Даа! Вече няма грешка, благодаря!

от bor1slaw (0 точки)


0
Горе в using-ите добави следния ред: using System.Text; и ще тръгне. ;)

от vlad_karamfilov (4595 точки)


0
Благодаря, стана номера :)

от bor1slaw (0 точки)


0
Използвай SharpDevelop.По лека е и се работи бързо.

от Limonada (104 точки)