Методи за ефективно учене (по книгата на Тони Бюзан)


20

Здравейте, колеги!

Наскоро прочетох книгата на Тони Бюзан "Как да уча бързо и да запомням лесно" и реших да й направя резюме. Тъй като се получи 14 страници документ реших във форума да не слагам пълното резюме, а да разкажа за две от най-важните точки в книгата: Органична учебна техника на Бюзан и Мисловни карти. Пълната статия към прегледа на книгата съм я публикувал в блога си на адрес: http://ibotusharov.com/2013/05/17/telerik-academy/knowledge-sharing/effective-study-skills-buzan/. Ако на някой му е станало интересно може да я прочете. Ще се радвам ако имате въпроси или идеи да ги обсъдим. Желая ви приятно четене!

1. Органична учебна техника на Бюзан (BOST)

Органична учебна техника на Бюзан (BOST) е измислена от Тони Бюзан с цел да се подобри учебния процес – да се намали времето за усвояване на материала, като същевременно се засилва дълготрайното запаметяване на информацията и възможността да я извикате точно в моментите, в които ви трябва. BOST се състои от 2 основни части: подготовка и приложение.

1.1. Подготовка
Подготовката има за цел да ви помогне да се настроите на вълната на учебната тема. Тя се състои от следните части:

А. Прелистване – прегледайте съвсем набързо учебника сякаш сте в книжарница и се чудите дали да го купите, обърнете внимание на съотношението текст – графика, наблюдавайки организацията и структурата, както и нивото на трудност.

Б. Знания по темата (мисловна карта) – 5 мин.
Помислете си какво знаете по темата и го оформете като мисловна карта. При положение, че това което знаете е твърде много отбележете само най-главните раздели и връзките между тях. Ако знаете твърде малко запишете всичко което се сещате и е свързано с темата.

В. Време и обем
Вижте какъв е обемът от материала, които трябва да покриете и за какво време това трябва да стане. Изчислете по колко страници трябва да прочитате на ден и колко време ще си заделите всеки ден за учене. Използвайте разделители в учебника за това, което трябва да прочетете всеки ден. Вида на цял дебел учебник може да е доста обезкуражаващ за учебния процес, затова използвайки разделители ще виждате не толкова огромния материал, който трябва да минете за деня.

Г. Въпроси и цели (мисловна карта) – 10 мин.
Помислете какви въпроси имате по темата, какво бихте искали да ви се изясни и какво искате да постигнете със прочитането на съответния материал. Направете мисловна карта на въпросите и целите. Въпросите ще ви служат като куки, които ще събират информацията докато четете.

1.2. Приложение

А. Цялостен преглед (Overview)
Прочетете какво пише на кориците, след това вижте съдържанието, заглавията, подзаглавията, таблиците и графиките.

Б. Предварителен преглед (Preview)
Прочетете резюметата и заключенията в книгата. В тях се съдържа в синтезиран вид голяма част от информацията.

В. Преглед вътрешна част (Inview)
Започнете да четете параграфите като прескачате трудните елементи / термини. По-късно след като е улегнала информацията минете отново през тях, така ще бъдете подготвени и ще можете да ги осмислите.

Г. Обзор (Review)
Във тази част попълвате частите, които не сте завършили и преговаряте нещата, които сте отбелязали за важни.

Забележка: може да използвате мисловни карти за водене на бележки по време на или след периода на четене.

2. Мисловни карти

2.1. Дефиниция
Мисловните карти са ефективен метод за водене на бележки измислен от Тони Бюзан. Формата на една мисловна карта наподобява различни природни форми, например: формата на мрежа от неврони, жилките по листата на дърветата и т.н.

2.2. Предимства
Ограничението на линейните записки е, че може да ви отнеме доста време докато стигнете до сърцевината на нещата и ще трябва да минете през много несъществена информация. Ние знаем, че човешкият мозък е триизмерен и е предназначен за информация, която е нелинейна. Мисленето с цял мозък е в основата на програмата BOST и мисловните карти.

2.3. Необходими материали
-    Цветни химикалки, флумастери и листи А3
Постарайте се да намерите листи по-голям размер (A3 например) за да може да разширявате вашата мисловна карта. Обикновено една мисловна карта има доста разклонения и е необходимо място.

или:

-    Софтуер за мисловни карти (iMindMap или др.)
Една от най-добрите и интуитивни програми за мисловни карти е iMindMap специално разработена и одобрена от Тони Бюзан. Когато създавате клонове те автоматично се подреждат, големината на шрифтовете автоматично намалява при писане в по-отдалечени клони, можете да прикачвате изображения към клоните.  Програмата е платена като има 7 дни пробен период, през който имате възможност да ползвате пълните й функционалности.  Има и други апликации за мисловни карти като доста от тях са безплатни (в пълната статия на блога съм сложил списък). При избора Ви на софтуер имайте предвид някой основни свойства, които трябва да притежава апликацията:

А. разклоненията да са извити
Б. да се използват различни цветове (за клоните и рамките)
В. да могат да се добавят ключови образи към клоновете
Г. да може да се променя шрифта на ключовите думи

2.4.    Структура
Една мисловна карта се състои от главен образ, който стои в средата на картата – това е главната тема. От нея излизат няколко основни клона, т.нар. основни идеи на приложение (ОИП). От тези клони излизат група по-малки разклонения. Линиите на мисловните карти са извити, като тези излизащи от главната идея са най-дебели, а по-външните стават все по-тънки. Основно значение при този подход имат ключовите думи и ключовите образи. Ключовите думи създават силни асоциации в човешкия мозък - напр. чадър е ключова дума за дъжд, самолет е ключова дума за пътуване. Те се разполагат по дължината на извитите линии на картата, като е добре да ги пишете с печатни букви и да са по-хоризонтално разположени. Това повишава четливостта и активира лявата половина на човешкия мозък. Поставяйте по една ключова дума на клон, по този начин давате възможност на мозъка си да развие повече възможности за разклонения. За да може да запаметите по-добре определена информация, обаче трябва да се активира и дясната половина на мозъка. Тук на помощ идват ключовите образи, като при идеалния случай до всяка ключова дума стои по един ключов образ. Например до ключовата дума "техника" стои образа на "анимационно каратистче", а до ключовата дума "скоростно" стои снимка на кола от Формула1.  Използвайте също така различни шрифтове за думите и  различни цветове за клоните и образите по картата. Също така може да използвайте множество символи, тъй като те предизвикват асоциации в мозъка, например знака на хипитата - кръгчето с 3 чертички вътре е символ на мира.

2.5. Примери

Това е мисловна карта направена с програмата iMindMap, която свалих от сайта: http://mindmapping.bg/

 

П.П.  На следните линкове може да намерите файловите версии (.docx, .pdf) на пълната статия, както и мисловната карта (.png, .imx), която направих по книгата на Тони Бюзан: "Как да уча бързо и да запомням лесно" (The Buzan Sudy Skills Handbook).

Meтоди за ефективно учене (.docx)

Meтоди за ефективно учене (.pdf)

Мисловна карта на "Buzan Study Skills Handbook" (.png)

Мисловна карта на "Buzan Study Skills Handbook" (.imx)
Отговори2
Колега, поздравления за работата, която си положил. Дано не е в нарушение на авторското права, тъй като 14 страници резюме, може да мине за нещо повече.
Имайки предвид сгъстената ни програма това ще ми бъде от голяма полза особено имайки предвид, че тази лекция ни предстои в курса по споделяне на знания.
Едно голямо благодаря, при първа възможност ще я прочета(статията).

от FeRt1 (2866 точки)


0
Надявам се, че не съм нарушил авторските права. А пък и винаги си заслужава да прочетеш книгата, понеже там са обяснени по-задълбочено нещата ;)

от encounter (1041 точки)


1
Страхотна работа! С удоволствие прочетох резюмето ти тук, защото за 2-3 минути си припомних цялата книга.
Моята препоръка е точно текстът от този въпрос да бъде използван за резюме - наистина върши работа.
Благодаря!