Oсвобождаване на памет без garbage collector


1
Пиша на Delphi, но ми е интересно как на .Net може да се освободи памет без garbage collector
напирмер с Idisposable ??
нали using прави точно това
Просто информативно
Мехмедов!Отговори0
IDisposable се грижи за освобождаване на unmanaged ресурси като файлове, GDI неща, etc.. Не може да заобиколиш GC. Можеш да боравиш с указатели, за да създаваш и манипулираш обекти, но няма delete.0

Nikola Dimitroff е напълно прав, няма опция за директно освобождаване на паметта. Най-много можеш да извикаш цялостно събиране на мъртви обекти:

GC.Collect(0);

Ако обектът, който те интересува не може да бъде достигнат чрез променливи и полета, ще бъде освободен. Естествено, това е доста скъпа операция и към нея се прибягва доста рядко, почти никога.

--
intelligence shared is intelligence squared


от staafl (5770 точки)