Добрите практики - задължително ли е да използваме атрибута "tabindex"?


3
От гледна точка на "добрите практики" задължително ли е да използваме атрибута "tabindex" на тага "input" винаги и навсякъде в една форма или само при определени случаи?Отговори2
Той си има default-но поведение. Вече ако искаш някаква промяна в това поведение - използваш го тогава. Ако примерно формата ти ще се попълва от хора с увреждания, които я попълват да речем бавно, сигурно би искал да имат възможността да попълнят само задължителните полета и с tabindex можеш да прескочиш тези, които не са задължителни.

от paveld3 (17458 точки)


0
Благодаря за отговора! А в такъв случай не е ли добре, дори формата да не е предназначена за хора с увреждания, пак чрез "tabindex" да се прескочат НЕзадължителните полета, ако има задължителни такива?
Някъде бях чел, че добра практика е приложенията/сайтовете винаги да се правят така, като че ли ги правим именно за хора с увреждания. Или греша?

от georgi.s.yankov (6219 точки)

0
Да това е най - добрия вариант. На някоя от лекциите даже бях споменал, че от няколко години вече примерно във САЩ има закони, задължаващи сайтовете на големите корпорации/компании и правителствените сайтове да са задължително достъпни за хора с увреждания. Не е далеч времето, в което подобни закони ще бъдат приети и по нашите земи според мен. Така или иначе опитвайки се да правиш сайта си за хора с увреждания го правиш доста по ясен като цяло и четим.

EDIT: например избирайки цветова схема, подходяща за далтонисти, ти правиш сайта си по - лесно четим и за хората, без такъв проблем

от paveld3 (17458 точки)