[DSA] Домашно Linear Data Structures - 1 Задача


3

Условие: 

1.Write a program that reads from the console a sequence of positive integer numbers. The sequence ends when empty line is entered. Calculate and print the sum and average of the elements of the sequence. Keep the sequence in List<int>.


Решение:
http://pastebin.com/fVP9u2bW

Чета string от конзолата, след това го парсвам към int с TryParse.
Проверявам дали се е парснало, ако да , правя проверка дали е по-голямо или равно на нула и го добавям в списъка.

Със сигурност има по-умен начин да се направи, но това ми хрумна първите 5 минути. Споделяйте и вашите решения :)
Отговори0

Приемам че всеки substring от поредни цифри, в реда  е валидно число.

Sum("88-34-555 , $12, K2") = 88 + 34 + 555 + 12 + 2 = (решение)

 
0

Ето и моето решение

Докато се въвеждат валидни числа, проверявам дали са положителни и ако са ги добавям в лист-а (както се иска по условие). Още като се добавят си увеличавам и сумата, която показвам после като отговор. Average-a е сумата / елементите на листа. Реших да не ползвам ламбда изрази.


от dzhenko (3893 точки)