Критерии за оценка на финалните проекти в курса "Бизнес умения за софтуерни инженери"


4

Здравейте,

В студентската система публикувахме критериите, по които ще се оценяват финалните проекти в курса "Бизнес умения за софтуерни инженери". Надяваме се да ви помогнат да се подготвите по-добре.

Препоръчваме ви да разгледате отново първата презентация - въведение в курса, - в която е обяснено подробно как ще се формира крайната оценка за целия курс.

Поздрави и успех!

Анелия Стоянова
Отговори1
Здравейте!
С какво време ще разполага всеки отбор за защита на проекта?
Поздрави,
Диди0
Здравейте! Всеки екип ще има по 10 минути за презентация. Поздрави!0

Здравейте,

аз имам следния въпрос, кое от изброените съдържания ще е по-подходящо за проекта ни, като цяло някои неща трябва да се обединят, но бих искал да знам за целите на курса кое би било по-правилно.

Вариант А - това е формат на бизнес планове за кандидатстване по европроекти:

I. Въведение.

1. Кратко описание на проекта.

2. Очакван резултат след завършване на проекта.

2.1 Устойчива заетост за периода на бизнес плана.

II.Описание на кандидата и осъществяваната от него дейност

1. Кратка информация за дейността на кандидата, вкл. стойност на дълготрайните материални активи съгласно данните от последния счетоводен баланс

2. Правен статут.

3. Организация, структура и управление, вкл. постоянно зает персонал.

4. Предпроектно проучване.

4.1. Конкуренция.

4.2. Пазарна среда.

4.3. Друго проучване необходимо за осъществяване на дейността (напр. местен пазар на труда, заетост, квалификация и т.н.).

5. Разработки (когато се предвиждат такива).

5.2. Системи за управление.

III. Обект, източници за финансиране и етапи при реализация на проекта. Доставчици и клиенти.

IV. Финансово икономически статус – приходи и разходи

V. Прогноза за Нетните парични потоци на проекта и другите дейности осъществявани от кандидата

VІ.Показатели за оценка ефективността на инвестицията и финансовите показатели

 

Вариант Б:

СТАТУТ И ИСТОРИЯ

СРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗ

МИСИЯ

АНАЛИЗ НА ПЕТТЕ КОНКУРЕНТНИ СИЛИ

ПИСТЕП АНАЛИЗ

SWOT АНАЛИЗ

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ФИРМЕНАТА СТРАТЕГИЯ

МОРФОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ

ПОРТФОЛИО АНАЛИЗ

ОЦЕНКА НА РИСКА

СТРУКТУРА НА ФИРМАТА

СИСТЕМИ НА ФИРМАТА

ПРОЗВОДСТВЕНИ СИСТЕМИ (незнам точно в софтуерния бизнес, кой е правилния термин)

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

СИСТЕМИ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА

ФИНАНСОВИ-СЧЕТОВОДНИ СИСТЕМИ

СТИЛ НА РАБОТА

СТИЛ НА УПРАВЛЕНИЕ

КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА

 

Поздрави


от kpacu (1114 точки)


0
Здравейте!
Има ли разпределение на часовете за провеждане на защитата?
Кога ще бъде активна формата за избор на час и какво се случва, ако в някой отбор различни членове се регистрират за различен час?
Благодаря предварително!
Поздрави,
Диди0
Здравейте, ще има разпределение след изтичане на крайния срок за предаване на финалните проекти. В началото на другата седмица ще ви изпратим повече информация.
Поздрави! Анелия Стоянова0
Здравейте!
Вие ли ще ни разпределите защитите по часове или ще се записваме?
Ако ние избираме часа и се записваме, един човек от екипа ли трябва да го направи?
Успешна седмица,
Диди0
и на мен ми е чудно как ще се записваме. Ама дано по-скоро ни информират, за да се организираме помежду си. Отделно имам чувството ме няма да сме много екипи, защитаващи проекта.

от kpacu (1114 точки)


0
Здравей, искам да попитам всички в екипа ли ще имат еднаква оценка или ще се оценява всеки един човек поотделно, тъй като напр. ако единия е много напред с материала, а другия не знае за какво става дума, то не е честно и двамата да имат еднакви оценки (напр. взет с отличие и невзет е по-логично в случая)

от bgatev (0 точки)


0
Здравейте! Всеки ще има индивидуална оценка.


0
Здравейте! А какви са критериите за индивидуалната оценка? И в тази връзка необходимо ли е презентацията да се води от всички членове на екипа?
0

Здравейте,

моя въпрос е във връзка с имейла преди малко. Когато вписвахме формата ни казахте че е достатъчно един да напише имената на участниците в всеки отбор. В крайна сметка аз не изпратих нищо и съответно името ми е извън тези в отбори.

Моето потребителско име е kpacu и трябва да съм в презентиращите под номер 12.

Реших да не отговарям на имейла, понеже това е общия имейл на академията и незнам дали някой от Вас ще може го обработи.

Поздрави


от kpacu (1114 точки)


0
Здравейте! Не бяхте вписан в нито един отбор. Достатъчно беше един участник в екипа а запише всички останали. Сега ще ви добавим в таблицата.


0
благодаря :) предполагам че грешката е че колегата е въвел потребителското ми име на кирилица...

от kpacu (1114 точки)


0
Здравейте!
Някой да иска да си разменим часовете за презентация? Ние сме писани за 17:40 , но колегата ще пътува от чужбина и не сме сигурни, че ще успеем за този час! Ако някоя от групите, регистрирани за след 18:30ч. е съгласна да се разменим, ще сме благодарни!

от Maria Angelova (0 точки)


0

Здравейте,

от нашия екип липсва един участник: kolicov

Екипът ни е:

kolicov

Ochankov

eftim_ansarov

Georgi_Zhelev
0
Здравейте. Включихме го в екипа. Поздрави!0
Здравейте,
като гледам графика за презентации, не ми се вярва в момента екипа който приключи, в същата минута да започва другия. Предлагам да се сложат по 5 минути време , понепрезентиращите групи да се сменят спокойно.
Освен това да отделяме ли време за въпроси? Понеже ако презентираме 10 минути и оставим след това въпросите, то ще отнеме още време...
Поздрави

от kpacu (1114 точки)


0
стана точно така както очаквах... нашия екип трябваше да презентира в 19:20 и в крайна сметка презентирахме след 22:00. Ще се радвам в бъдеще да се взимат в предвид смяната на екипи, отделеното време за отговори и най-вече изискванията относно презентирането понеже нямаше екип, който да беше успял да презентира до 10 минути...

от kpacu (1114 точки)


0

Здравейте!

И при нас има малка промяна. Ние сме трети екип на защитата и промяната е, че един от членовете ни отпадна. Съотборника, който отпада е borislav.borisov.tues.

Поздрави,

Диди
0
Нанесохме промяната. Поздрави!