[QA] Първите три домашни


8

Здравейте колеги,

по-долу ще намерите първите ми три домашно в QA академията (Test Process Test Levels and Types, Quality Attributes for Domain and Technical Testing, Incident Management). Условията са в самите документи. За да ги отворите трябва да натиснете името на самия документ, след това View Raw.

https://github.com/bankova/HighQualityCode/tree/master/HomeworksQA

Ръководила съм се от лекциите, а където не съм успяла да си изясня въпросите, съм използвала информация от Интернет, например този сайт.

И с една доза критичност, за разликата между функционално и нефункционално тестване:

http://qa.siliconindia.com/news/Difference-between-Functional-and-NonFunctional-Testing-nid-130778.html

http://www.softwaretestingclass.com/functional-testing-vs-non-functional-testing/

Много ми хареса следната статия за разликата между regression  и re-testing.

http://www.softwaretestingsoftware.com/regression-testing-vs-retesting/

Поздрави,

Криси

 




Отговори



0
Някой друг ще може ли да сподели малко за домашните си :) Като описание и т.нат.

от vlad0 (6103 точки)


0
Аз не разбрах какво за домашните искаш да споделим. Аз мога да кача и моите, но са много подобни на тези на Кристина. Също и в тази тема http://forums.academy.telerik.com/97069/здравейте-възможност-поснете-отговори-отминалите-домашни Ася е качила нейните варианти на домашните. Кажи малко по-подробно какво точно те интересува.



2

Quality Attributes for Technical & Domain Testing Homework\

Тъй като не обсъдихме домашното на лекциите, отварям дума тук .

Моля да се включите , за да не се окаже че ще ощетя някой. Отговотите съответстват на въпросите, така както ни бяха качени, без нещо да е размествано 

Задача 1 (You have a sample tests. Determine which characteristic of the software they are meant to test. ), отговорите са както следват 

Accuracy, Usability, Security, Portability , Maintainability, Performance, Interoperability, Suitability ,Efficiency, Usability

Задача 2 (Fill in the right term.)

1. S_E_C_U_R_I_T_Y_, 

2. S_U_I_T_A_B_I_L_I_T_Y_, 

3. I_N_T_E_R_O_P_E_R_A_B_I_L_I_T_Y_,

4. U_S_A_B_I_L_I_T_Y_

5. H_E_U_R_I_S_T_I_C_   E_V_A_L_U_A_T_I_O_N_

6.A_C_C_E_S_S_I_B_I_L_I_T_Y_

 

Задача 3 (Fill in the right term)

1.A_C_C_U_R_A_C_Y_

2. R_E_L_I_A_B_I_L_I_T_Y_

3. E_F_F_I_C_I_E_N_C_Y

4. M_A_I_N_T_A_i_N_A_B_I_L_I_T_Y_

5. P_O_R_T_A_B_I_L_I_T_Y_

6. A_D_A_P_T_A_B_I_L_I_T_Y_

7. R_E_P_L_A_C_E_A_B_I_L_I_T_Y_

8. I_N_S_T_A_L_L_A_B_I_L_I_T_Y_

9. C_O_E_X_I_S_T_E_N_C_E_ 

10. R_O_B_U_S_T_N_E_E_S_ 

11. R_E_C_O_V_E_R_A_B_I_L_I_T_Y_ 

 

Задача 4 (Fill in subcategories for each main category)

Functionality

Suitability

Accuracy

Interoperability

Security

Reliability

Maturity

Recoverability

Fault tolerance

Usability

Understandability

Learnability

Operability

Attractiveness

Efficiency

Time behavior

Resource utilization

Maintainability

Analyzability

Stability

Testability

Portability

Adaptability

Installability

Coexistence

Replaceability

Задача 5()

Functional Testing

Non-Functional Testing

ü  Focuses on what the system does

ü Should be performed after  functional testing

ü  Business requirements are the inputs to this testing

ü Focused on how the system does what it does

ü  Easy to do manual testing

ü  Tough to do manual testing

ü  Manual testing or automation tools can be use

ü Performance parameters like speed, scalability are inputs to this testing

ü  This testing is executed first

ü  Using tools will be effective for this testing

ü  Unit Testing

ü Load Testing

ü  Sanity Testing

ü Security Testing

ü  Black Box testing

ü Compatibility Testing

ü  Regression Testing

ü User Acceptance testing

ü  Integration Testing

ü Installation Testing

ü  Smoke Testing

ü White box testing

 

ü Stress Testing

 

ü Performance Testing

 

ü Volume Testing

 

ü Migration Testing

 

ü Penetration Testing

 


от geniusvil (192 точки)


0
White Box, Migration и User Acceptance са функционални на последната задача . Тва е според http://www.softwaretestingclass.com/functional-testing-vs-non-functional-testing/

от AVelev (455 точки)

0
На 1-ви въпрос вторият отговор според мен е Accessibility,5-ти Functional interoperability, 6.Efficiency, 7.Usability, 8.Functional suitability, 9.Reliability, 10.Maintainability. На 2-ра задача Fill in the right term - 1.Accuracy. На 3-та - 1.Security За последната съм напълно съгласен с г-н Велев, а останалите ни съвпадат.