Запис на числа въведени от клавиатурата - шаблон


0

Ето един полезен начален шаблонен код, който си направих, за да може да присвоя дадени стойности въведени от клавиатурата. Има проверка дали е число или не и не crash-ва ако се въведе нещо различно от число. Вероятно има и по добри варианти, това може да помогне на някои от начинаещите. Кодът може да се преправи според предпочитанията на този, който прави програмата.

Ето го и кодът: http://pastebin.com/cvzJaJTz . Дайте си мненията и евенуално ако има какво да се подобри още.
Отговори1

Малко съм модифицирал решението ви: https://gist.github.com/flextry/5734850

Разбира се, новото решение не прави нещо различно, просто съм спестил няколко променливи... 


от martin.nikolov (4535 точки)


0
отначало и аз го бях направил така, бях оплескал малко задаването на масиви и в while цикъла ми даваше някакво препълване и затова трябваше да го направя така, а след като оправих масива не съм му обърнал внимание да поправя и това. Така или иначе модификацията ти е полезна.

от pepinho24 (165 точки)

0
Това е друго решение, което работи до 999 и изписва наименованието на всяко число. Използвал съм една задача от домашното ми, но тъй като при това решение наименованието на числата са във вид one, two, three, а не first, second, third, трябва само да се променят стойностите в масивите и ще се изобразяват правилно. :)
https://gist.github.com/flextry/5734891

от martin.nikolov (4535 точки)