[JS] Питане за алгоритъм(как трябва да стане)


0
Здравейте, имам 1 проблем на JavaScript в/у който се мъча доста време днес. Та... към въпроса :
Имам, условно казано, 3 обекта X и 7 обекта Y.
Обектите X имат следните пропъртита- name, id. Обектите Y имат: id, some_number, year.
Моята цел е да взема всички 'some_number' от Y и да проверя дали съвпадат с id от X, ако съвпадат да използвам за съответният обект(Y) пропъртито name, на X(как ще стане и това? ) и така да обходя всичките обекти. Ако има някакви неясноти ще дообясня.
Благодаря предварително !Отговори1
for (var y in allYObjects) {
for (var x in allXObjects) {
if (allYObjects[y].some_number === allXObjects[x].id) {
allYObjects[y].name = allXObjects[x].name;
}
}
}

от SVGN_H (3048 точки)


0
allObjectsY[y].some_number === allObjectsX[x].id е правилно

от gparlakov (884 точки)