Може ли един отбор да има отделна тема?


0

Исках да отворя тема отделна за един отбор да можем да си обсъждаме проекта и задачите по него, но ми затворихте темата и ме насочихте към общата. По този начин по-трудно ще си филтрираме информацията която се отнася само за нашия отбор.

Въпроса ми е неможе ли да имаме отбора отделна тема?
Предположих, че този начин би бил добър, с цел и други отбори ако искат да видят как комуникираме, и като цяло да е по-общо достъпна информацията.

Ако не е подходящо по този начин, ще потърсим друга форма на комуникация, например предложих на отбора google groups.


темата която опитах да започна е тук: http://forums.academy.telerik.com/108483/team-chipmunk
Отговори0
Колега може да направиш група във фейсбук и примерно да я пост-неш някъде по форума и така, който има желание ще види как комуникирате и как се организирате.

от Hristo.B (3885 точки)


0
Разбрах защо не е удачно - ако всеки отбор има тема и се пише активно в тях ще излизат постоянно отпред и може да изместят важни въпроси назад които да не се видят.
Ще измислим друг начин на комуникация.0

По-добре, не ползвайте форума за това т.к.:

1. Не е много удобна форма за мигновенна комуникация.

2. Началната страница ще бъде запълнена с темите на отборите т.к. няма как да ги изключим от потока.

3. По-трудна организация. Ако имате желание ви препоръчвам да разгледате някоя PMS (Project management system), като мога да ви препоръчам - https://trello.com


от Teodor92 (13062 точки)


0
Според мен е хубаво всеки отбор да има отделна тема, за да може тези които знаят повече по определена тема да им помогнат. Все пак идеята не е само да се преведат статиите от английски език, а да се доразвият. Ще дам и конкретен пример - в темата за хеширащи речници няма и дума за хешираща функция (накратко казано функция, която няма обратна, примери за хеширащи функции и т.н.), няма и дума за двойното хеширане като куку хеширането и т.н. с цел да се избегнат колизиите. Въобще темата ми е била интересна, чел съм по въпроса и сега тези знания си остават за мен вместо да ги споделя. Може да се организира google група с нишка за за всеки един от отборите и т.н. Това имам като предложение. Както дадох вече предложение, хубаво е и да има някъде публичен речник за използваните термини, за да сме сигурно в консистентността на превода и съдържанието, което излиза като краен продукт.

от yonchoy (2134 точки)


0
Тук става въпрос за отборната работа по C#-2 - конзолна игра. :)


0
Предлагам да пуснете една тема за споделяне на материали за Уикипедия team work проектите.

от svetlin.nakov (31978 точки)