[DB] примерна изпитна тема


8

Колеги, качил съм ви примерна изпитна тема по бази данни: http://telerikacademy.com/Courses/Courses/Details/98.

Утре ще я решаваме дружно и ще запиша видео.

На финалния изпит по бази данни ще има задачи в този дух:

  • Дизайн на база данни в SQL Server
  • XML парсване и наливане в базата данни през ORM
  • Справки в база данни (проста SQL заявка)
  • Изграждане на динамични SQL заявки
  • Наливане на голям обем данни в SQL Server

Наков
Отговори3
На реалния изпит, условието "To pass the exam you need 60 score (of 100 scores total)." ще важи ли?

от zhelyazkovn (2949 точки)


0
Ще помоля ако е възможно (без да съм нахален), да качите лекцията възможно най-скоро защото няма да мога да присъствам, а съм сигурен че ще е много полезна.

от m4r71n (0 точки)


1

Лекцията още не е приключила! Предполагам, че веднага след това ще бъде качена! yes


от IanyB (292 точки)


1
Лекцията вече е качена в Youtube канала на академията. Наистина са оказа доста полезна в по-голямата си част. Все пак бих посъветвал колегите, които не са я гледали и не разполагат с много време за подготовка да пропъснат последните 80 мин от второто видео (ака шеста задача).
Не че е лошо да се види, просто с оглед на малкото часове, които ни остават до изпита не смятам, че е най-ефективното място, от което може да придобиете конкретни знания и второ, вероятно утре няма да ни се наложи да покриваме подобен сценарии (или поне се надявам да е така )
Поздрави и успех!

от FeRt1 (2866 точки)


0

Има грешка или в условието или в резултата на 5та задача Complex Bookmark Search.

При искан query: <query max-results="3" />

Това е равно на SQL заявка: select top 3 * from Bookmarks order by Title

Което връща резултат:

HTML 5 Demos and Examples

Intro C# Book

Nakov's books

Но по документация се иска резултат от:

<title>Telerik Academy</title>

<title>SQL for Dummies</title>

<title>HTML 5 Demos and Examples</title>


от saykor (8845 точки)