[WP7] Задаване позиция на ScrollViewer


1
Налага ми се в приложението ми да задам от кода позицията на ScrollViewer. Малко по-подробно имам Grid, който има ScrollViewer и в Grid-а си имам обикновени TextBox-чета. Искам когато натисна enter бутона (дето малко прилича на return) и така да отида до следващия TextBox и да се маркира. Всичко добре, но когато се маркират тези по-надолу, които за да се видят трябва да се скролне, реално отива в тях фокуса, но позицията си седи по-нагоре (там където свършва края на зоната без да сме мърдали ScrollViewr-a). Така че трябва ми начин когато се маркира TextBox да може и да се види какво пишем все пак. Моля, помагайте ако можете, колеги :)

в Mobile Development от Ivan Binev (0 точки)


Отговори0

ето пример какво правя

private void txtUsername_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
        {
            if (e.Key == Key.Enter)
            {
                txtPassword.Focus();
            }
        }

имам event за KeyDown на textBox и там гледам дали е натиснат Enter и ако е тогава давам focus() на следващия текстбокс, но уви ако е много надолу в страницата просто не отиваме на него

от Ivan Binev (0 точки)