"Споделяне на знания и работа в екип" Какво стана с сроковете за домашните?


1
Въпросът ми е относно курса за споделяне на знания и по-точно сроковете за домашните в системата. Сега видях, че всички срокове са променени до 25.08.2013г. това умишлено ли е, или е станала грешка?
P.S. Съжелявам ако въпроса е бил задаван по рано.
Отговори3

Не, не е станало грешка. Умишлено са удължени сроковете.

Виж тази тема: forums.academy.telerik.com/112041/споделяне-на-знания-и-работа-в-екип-удължени-срокове


от martin.nikolov (4535 точки)