След проблема с CORS инсталацията, колегата Denis.Rizov, намери решение на проблема:

"

В web.config файла намирате <system.webServer> тага и в него слагате следното:

<httpProtocol>
    <customHeaders>
      <add name="Access-Control-Allow-Origin" value="*" />
      <add name="Access-Control-Allow-Methods" value="GET,PUT,POST,DELETE" />
      <add name="Access-Control-Allow-Headers" value="Content-Type" />
    </customHeaders>

</httpProtocol>";

 

Само, че при мене имаше проблем с AngularJS, който пак нещо не харесваше в тези настроики. В случаи, че и някой друг има подобен проблем -да смени последния ред с:

<add name="Access-Control-Allow-Headers" value="Origin, X-Requested-With, Content-Type, Accept"  />.