Училищна академия регистрация


1
Сега когато свърши първата част HTML и CSS отново ли трябва да се регна за JS или просто се отварят регистрациите отново защото има свободни места ако някой се е отписал.Отговори2
Да, в училищната академия всяка среща си е отделна и за всяка трябва да се регистрираш поотделно :)