Здрасти, колеги
 
Ето една дребна програмка, която най-сетне имах време да постегна, и поствам тук с надеждата да е полезна на някого: 
 
SnipMan, the ultra-minimalistic, hyper-lightweight, mega-awesome, giga-useful snippet manager
 
Какво прави: пейства снипети подобно на Visual Studio, но работи навсякъде* и се конфигурира по-лесно.
 
Как се ползва
 
- пишете думата mail, натискате ` (ляв акцент, клавиша под Escape), и програмата го замества с pesho.goshev@gmail.com
 
- пишете proc в отворен файл с разширение .cs, натискате `, и програмата го замества с 
 
var proc = new Process();
var psi = proc.StartInfo;
psi.FileName = @"";
psi.Arguments = @"";
proc.Start();
proc.WaitForExit();
 
- пишете for, натискате ` и програмата го замества с 
 
for (int ii = 0; ii < length; ++ii)
{
    
}
 
ако сте в .cs файл, или с 
 
for (var ii = 0; ii < length; ++ii) {
    
}
 
ако сте в .js файл
 
Как работи:
 
Програмата чака да натиснете `, копира думата вляво от курсора, и проверява заглавието на прозореца, който сте отворили. Думата представлява името на файла със снипета, а заглавието на прозореца определя папката от която се взима.
 
Как се настройва:
 
- в папка snippets имате файлове, чието име отговаря на снипетите ви:
 
snipman-2013-10-13\
        snipman.exe
        snipman.ini
        filters.ini
        snippets\
            mail.txt // имейл
            lorem.txt // lorem ipsum dolor sit amet...
            abc.txt // abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
            cs\
                for.txt // for цикъл по C#-ски
                while.txt // while цикъл по C#-ски
                cw.txt // Console.WriteLine();
                cr.txt // Console.ReadLine();
            js\
                for.txt // for цикъл по JavaScript-ски
                while.txt // while цикъл по JavaScript-ски
                func.txt // function() { }
                
- във filters.ini пише коя програма / тип файл от коя папка си взима снипетите:
 
// filters.ini
.*\.cs|cs // всички прозорци на които заглавието отговаря на регекс ".*\.cs" си взимат снипети от папка snippets\cs\
Visual Studio|cs // всички прозорци на които заглавието отговаря на регекс "Visual Studio" си взимат снипети от папка snippets\cs\
.*| // всички други прозорци си взимат снипети директно от snippets\
 
Това е. В снипетските файлове просто пишете съдържанието на снипета. Ако искате да замествате полета в снипета, примерно името на брояча в цикъла, можете да сложите # пред думата която замествате:
 
// ще ви пита с какво да замести ii и length
for (int #ii = 0; #ii < #length; ++#ii)
{
    
}
 
Ето програмката, в архивът има примерни снипети и конфигурация. Надявам се на някой тук да му е толкова полезна колкото и на мен, и ако има въпроси и препоръки съм насреща. Особено ако на някой му хрумнат готини снипети които да сподели :-)
 
 
Забележки:
- програмата се изключва през иконката до часовника
- ако искате да напишете знакът `, натиснете Ctrl+`
- вместо да въведете дума и да натиснете `, можете да натиснете десен Ctrl+` и да напишете името на снипета в прозорецът, който ще се покаже

в Други от staafl (5770 точки)